Thủ tục nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Các doanh nghiệp muốn nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng cần những điều kiện và thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

 1. Điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

a. Máy móc thiết bị được phép nhập khẩu nếu đáp ứng được các yêu cầu

Có thời gian sử dụng không quá 5 năm

Có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên

b. Nhập khẩu đối với một số trường hợp đặc biệt

Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 3 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

 • Máy móc, thiết bị sử dụng trong ngành bia, rượu, nước giải khát có cồn và không cồn
 • Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Máy móc, thiết bị ngành bưu chính, thiết bị chia chọn thư, bưu kiện; máy lồng gấp phong bì, máy sản xuất phong bì; thiết bị băng tải

Các loại thiết bị, máy móc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 7 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm:

 • Máy móc, thiết bị phục vụ đóng tàu, sửa chữa
 • Máy móc, thiết bị trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản
 • Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình hạ tầng giao thông
 • Máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng công trình dầu khí biển
 • Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in; máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in, máy dao xén (cắt) giấy, máy đóng sách (đóng thép hoặc khẩu chỉ), máy gấp sách, máy vào bìa sách

Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm

 • Máy kỵ mã liên hợp phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in
 • Động cơ máy thủy sử dụng cho tàu đánh bắt xa bờ

Các loại máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu nếu có thời gian sử dụng không quá 15 năm và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên, bao gồm: máy in offset, máy in ống đồng, máy in flexo phục vụ hoạt động sản xuất trong ngành in

 1. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

a. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan các tài liệu sau:

 • Chứng thư giám định chất lượng do tổ chức có đủ điều kiện cấp
 • Tài liệu kỹ thuật thể hiện sản xuất máy móc, thiết bị nhập khẩu

b. Cơ quan hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6

c. Doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Chính phủ, các Bộ, ngành đối với máy móc, thiết bị khi nhập khẩu

Bài viết tham khảo: Học xuất nhập khẩu ở đâu

Nguồn tổng hợp: http://domucosc.com/

 

 

 

Tác giả: wp_136_vuvansyhnht

Comments

comments